Microgaswash

In onze dicht bevolkte wereld staan milieu en volksgezondheid hoog op de prioriteitenlijst. Dit maakt dat uitstoot van geur en vluchtige chemische verbindingen maximaal beperkt dient te worden. Om deze levenskwaliteit te garanderen, ontstaan tal van nieuwe wetgevingen. Steeds meer industrieën reageren uit zichzelf in het kader van ISO 14000. Het doel is emissies efficiënt en betaalbaar onder de grenswaarde te houden voordat ze aan het milieu worden vrijgegeven. HVR heeft een technologie ontwikkeld die aan deze norm voldoet. Het gaat hierbij om het product FF-AR, een biologisch afbreekbare, onschadelijke vloeistof. FF-AR bindt geurmoleculen (inkapselen) zodat deze niet meer waarneembaar zijn en eventueel uit de luchtstroom kunnen worden gefilterd.
Microgaswash

Werking microgaswash

FF-AR wordt in verdunde vorm zeer fijn verstoven in afgassystemen of schoorstenen. Geurmoleculen en/of moleculen bestaande uit vluchtige chemische verbindingen, komen in contact met de neveldruppeltjes.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond moleculen in gasfase ongeveer een miljoen keer sneller bewegen dan aerosolen. Hierdoor ontstaan botsingen met een zeer hoge frequentie.

Door het botsen wordt het gasmolecuul opgenomen in de waterfase van het druppeltje. Deze verbinding blijft enkele uren tot meerdere dagen bestaan, afhankelijk van het type gasmolecuul.
We onderscheiden de volgende groepen ingevangen moleculen: Geur en Schadelijke verbindingen.

Geur en schadelijke verbindingen

Bij het inkapselen van moleculen kunnen we onderscheid maken tussen de volgende groepen ingevangen moleculen:

Geur

Omdat geurmoleculen worden ingevangen in een complex van andere moleculen, wordt de energieverdeling, c.q. elektronenverdeling in het molecuul anders of bepaalde specifieke groepen in het molecuul worden afgeschermd. Hierdoor verliest het de reactiviteit die nodig is om met de reukcellen van de mucosa olfactoria in de neus een interactie aan te gaan. Hierdoor wordt het geheel als ‘geurneutraal’ ervaren.

Indien er sprake is van geurmoleculen die onschadelijk zijn, dan kan het gevormde complex op een simpele manier worden gefilterd. De filtertechniek voor het weghalen van geuren is een ontwikkeling van de Universiteit Twente en HVR Milieumanagement. Deze technieken zijn geschikt voor geurreductie van circa 65 tot 85 procent en zijn door diverse meetbureaus zowel in binnen- als buitenland gecontroleerd.

Schadelijke verbindingen

Indien er tevens of uitsluitend sprake is van schadelijke stoffen, dan kunnen de druppeltjes waarin deze opgelost zijn, worden afgevangen. HVR beschikt over de juiste middelen om deze druppeltjes op een efficiënte manier uit de luchtstroom te filteren. De op deze wijze gecondenseerde vloeistof kan vervolgens gecontroleerd worden afgevoerd als chemisch afval.

Toepassing MicroGasWash

FF-AR heeft zijn succes bewezen op de meest uiteenlopende stoffen zoals organische zuren, aldehyde, zwavelverbindingen, koolwaterstoffen, etc. Het concept van FF-AR is erop gebaseerd dat het zowel ‘polaire’ als ‘apolaire’ groepen bezit die op soortgelijke groepen reageren.

Hierdoor is MicroGasWash zeer breed inzetbaar bij vele industrietakken zoals o.a.:

 • Brouwerijen
 • Horeca
 • Overslag bedrijven
 • Composteringen
 • Slachterijen
 • Verzorgingstehuizen
 • Ziekenhuizen
 • Agrarische industrie
 • (petro)Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Grafische industrie
 • Kunststofindustrie
 • Mengvoederindustrie
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Vlees- en visverwerkende industrie
 • Papierindustrie
 • Etc.

Bent u geïnteresseerd, maar mocht uw toepassing hier niet bij staan, neem dan contact met ons op voor een advisering op maat.

Voordelen & nadelen MicroGaswash

De inzetbaarheid van FF-AR is zo flexibel, dat ingrijpende verbouwingen c.q. aanpassingen meestal niet nodig zijn. De installatie kan zelfs tijdens het productieproces / onder werktijd plaatsvinden. Onze systemen worden volgens de modernste technieken samengesteld en geïnstalleerd ten behoeve van een lange levensduur en storingsvrije werking.

Graag formuleren wij u de voor- en nadelen van onze techniek:

Voordelen

 • Relatief lage investeringskosten
 • Relatief lage onderhoudskosten t.o.v. een naverbrander
 • Biologisch afbreekbare vloeistof

Nadelen

Een Microgaswash systeem vereist frequent onderhoud en is niet overal toepasbaar.